از كمربند سفيد تا كمربند زرد (دو الي سه ماه)

از کمربند زردتا کمربند سبز (سه الی چهار ماه)

از کمربند سبز تا کمربند آبی(چهار الی پنج ماه)

از کمربندآبی تا کمربند قرمز(حداقل شش ماه )

از کمربند قرمز تا کمربند مشکی دان ۱(حداقل نه ماه)

از کمربند مشکی دان ۱تا کمربند مشکی دان۲ (حداقل یک سال)

از کمربند مشکی دان ۲تا کمربند مشکی دان ۳(حداقل دو سال)

از کمربند مشکی دان ۳تا کمربند مشکی دان ۴ (حداقل سه سال)

از کمربند مشکی دان ۴تا کمربند مشکی دان ۵(حداقل چهار سال)

از کمربند مشکی دان ۵تا کمربند مشکی دان ۶(حداقل پنج سال)

از کمربند مشکی دان ۶تا کمربند مشکی دان ۷(حداقل شش سال)

از کمربند مشکی دان۷تا کمربند مشکی دان۸(حداقل هشت سال)

از کمربند مشکی دان۸تا کمربند مشکی دان ۹(حداقل نه سال)

از کمربند مشکی دان۹تاکمربند مشکی دان ۱۰ (در اختیار کمیته فنی و حداقل سن شصت سال به بالا)

ثبت نام تکواندو

مرکز توسعه تکواندو ایران در اصفهان زیر نظر استاد سیروس موسوی نسب مربی و داور بین المللی فدراسیون جهانی تکواندو از جمله مراکز مورد تایید در اصفهان برای ثبت نام و آموزش حرفه ای رشته تکواندو است. باشگاه مرکز توسعه تکواندو ایران در سه شاخه کیوروگی ، پومسه وهانمادانگ فعالیت می کند. برای مشاوره یا ثبت نام با 09133034699 استاد سیروس موسوی نسب تماس بگیرید.

فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

بانک اطلاعات تکواندو ایران

فدراسیون تکواندو جهان

برای مشاهده تولید انواع تشک ایمنی کلیک کنید.